Ontdek hoe u de verschillende soorten aanvulgronden verwerkt en toepast.

vraag hier uw premie aan
 

Nivelleren en ophogen van akkers en weilanden

Om ervoor te zorgen dat u als landbouwer geen omzetverlies lijdt, wordt er door Grondophoging.be voor gezorgd dat de gronden geleverd worden tussen oogst-en zaaiseizoen of tijdens een braakliggende periode.

 

Leveren en verwerken van gekalkte gronden voor bedrijventerreinen

Bent u als eigenaar of aannemer op zoek naar stabiele aanvulgrond of gekalkte grond om uw bedrijventerrein, loods of stal op te hogen? Dan kunnen wij u hier ook mee verder helpen.

Wij leveren namelijk over gans Vlaanderen verdichtbare gronden.

 

Leveren en verwerken van geschikte aanvulgronden voor kelders

Om verschillende redenen kan het wenselijk zijn om een ruimte zoals een kelder te vullen.

Voor het opvullen van kelders na een afbraak of voor het aanvullen van bouwputten en kelders met draagkrachtige grond bent u hier ook aan het juiste adres.

Wij bieden over gans Vlaanderen volwaardige aanvulgronden en ook hier kunt u naargelang hoeveelheid en regio een premie ontvangen.

 

Grond voor de aanleg van taluds en geluidsbermen

Gebouwen gelegen langs drukke wegen hebben vaak last van geluidshinder.

Om dat geluid te dempen, kan ervoor gekozen worden om een grondberm als geluidsberm aan te leggen. Dit is een bewuste groene keuze om geluidsoverlast aan te pakken.

Een groot voordeel van het aanleggen van taluds is de mogelijkheid om deze te beplanten naar keuze.

Ook hier bieden wij het volledige pakket aan: van ontwerp tot vergunningsaanvraag. Uiteraard maakt u steeds kans op het ontvangen van een premie.