Privacyverklaring

vraag hier uw premie aan
 

Door deze website te bezoeken gaat u automatisch akkoord met de volgende voorwaarden, verklaringen en bedingen.

Persoonsgegevens

Grondophoging.be kan persoonsgegevens over u verwerken omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Grondophoging.be verstrekt. Grondophoging.be kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Naam
  • Contactadres
  • Leveringsadres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Waarom Grondophoging.be uw gegevens nodig heeft?

Grondophoging.be verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Het kan voorkomen dat we contact opnemen per mail, post, telefoon of sms, afhankelijk van de contactgegevens die u met ons deelt. Dit kan om verschillende redenen zijn: Het kan zijn dat wij verzoeken die u heeft ingediend moeten beantwoorden en behandelen.

Detectie en preventie van fraude: we kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor het opsporen en voorkomen van fraude en andere illegale of ongewenste activiteiten.

Om uw gegevens zoals hierboven beschreven te verwerken, baseren we ons op de volgende juridische grondslagen:

Rechtmatig belang

We kunnen uw gegevens gebruiken voor ons rechtmatig belang, zoals u voorzien van de best passende inhoud voor de website, e-mails en nieuwsbrieven, en om onze producten en diensten en de inhoud van onze website te verbeteren en promoten. We kunnen uw gegevens ook gebruiken voor administratieve en juridische doeleinden en voor het opsporen van fraude.

Toestemming

We mogen met uw toestemming uw persoonsgegevens voor bepaalde directe marketingdoeleinden gebruiken. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door contact op te nemen met ons via één van de adressen onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang bewaart www.grondophoging.be uw gegevens?

Grondophoging.be bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Wij bewaren je gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (met inbegrip van die met betrekking tot het bewaren van documenten), om juridische geschillen met derde partijen op te lossen en ons bedrijf te leiden.

Alle opgeslagen persoonlijke gegevens vallen onder dit privacybeleid. De gegevens worden niet langer dan 10 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Gegevens delen met anderen

Grondophoging.be verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Diensten van derden

Wij kunnen serviceproviders gebruiken om uw persoonlijke gegevens strikt in onze naam te verwerken. Dit heeft bepaalde doeleinden, waaronder het betalen van boekingen te faciliteren, marketingmateriaal te verzenden of voor analytische ondersteunende diensten.

Deze diensten van derden/verwerkers hebben een geheimhoudingsplicht en het is niet toegestaan uw gegevens te gebruiken voor andere doeleinden.

Wij delen gegevens met

Webmake
Rozendalstraat 14 - 8630 Veurne
www.webmake.be

Webmake beheert de website en optimaliseert deze site aan de hand van de verkregen analyses van Google Analytics.

Antagonist B.V.
Neptunusstraat 27B - 521 WC Enschede, Nederland
www.antagonist.nl

Antagonist zorgt voor de webhosting, de plaats waar de website staat. Als u een mail verstuurt, dan wordt deze verhandeld door Antagonist.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Grondophoging.be worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Grondophoging.be gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Grondophoging.be maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar én door Google opgeslagen op hun servers.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Grondophoging.be te kunnen verstrekken en om informatie over de effectiviteit van campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Grondophoging.be heeft hier geen invloed op. Grondophoging.be heeft Google geen toestemming gegeven om via www.grondophoging.be verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Beveiligen

Grondophoging.be neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Grondophoging.be verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Grondophoging.be op via info@grondophoging.be.

De website www.grondophoging.be is eigendom van DELO Projects, ingeschreven in het KBO en BTW-register met nummer BE 0753.808.378.

DELO Projects is als volgt te bereiken:
Visserij 210, 9000 Gent - 0467 00 36 84 - info@deloprojects.be

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@grondophoging.be. Grondophoging.be zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.